Oświadczenie należy napisać i wysłać na wskazany poniżej adres mailowy, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

 

sklep@cigarkoneser.pl

Cigar Koneser Wojciech Jaroszewicz

ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ………………………………………………….. ilość ………. szt.
  2. ………………………………………………….. ilość ………. szt.
  3. ………………………………………………….. ilość ………. szt.
  4. ………………………………………………….. ilość ………. szt.

Nr zamówienia …………………………………………………………………….

Data zamówienia ………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data ……………………………………………………………….